best panerai replica watches imitation panerai

TRANG CHỦGIỚI THIỆUSẢN PHẨMTIN TỨCLIÊN HỆ
Vietnamese  
English  
Check Mail  
DANH MỤC
TIN MỚI
    Thông báo mời chào hàng cạnh tranh  
    Bao cao tai chinh 6 thang 2018 da soat xet  
    Thông tin tuyển dụng tháng 8-2018  
    Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 2018  
    Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2013  
    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
    Thông báo lần 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
    Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
    Đính chính số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán  
    Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017  
    Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT và Thông báo số 73/TB-XPHN ngày 24 tháng 4 năm 2018  
    Báo cáo tài chính năm 2017  
    Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 9  
    Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty  
    Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lê Hải Sơn  
    Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017)  
    Quy chế chi tiêu nội bộ 2016  
    Bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2017: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  
    Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2017  
    Nghị quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT  
    Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế  
    Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2017  
    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
    Giải trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị  
    Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2016  
    Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
    Nghị quyết phiên họp thứ 53 ngày 7-4-2017  
    Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016  
    Giải trình về việc tiếp tục giao chức trách, nhiệm vụ giám đốc công ty  
    Báo cáo tài chính quý IV năm 2016  
    Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016  
    Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế  
    Báo cáo tài chính quý III năm 2016  
    Báo cáo tài chính quý II năm 2016  
    Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/8/2016  
    Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016  
    Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016)  
    Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu CP của cổ đông Nguyễn Thị Minh Thanh  
    Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt  
    Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016  
    Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016  
    Công bố thông tin báo cáo thường niên 2015  
    Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
    Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu CP của ông Hoàng Trung  
    Công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2015  
    Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015  
    Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015  
    Nghị quyết phiên họp 34 ngày 31/12/2015 của Hội đồng Quản trị  
    Công bố thông tin Thay đổi nhân sự chủ chốt  
    Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015  
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn biết Website Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội qua đâu ?
 
  Báo giấy
  Internet
  Bạn bè
  Khác
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
 
Số lượt truy cập : 393805
Số người online: 3
 
QUẢNG CÁO
 
  TRANG CHỦ
Tin tức nổi bật
 
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
 
 
ĐỐI TÁC
 
   Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Quan hệ cổ đông  |  Sản phẩm  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Liên hệ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Lô CN 3.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội.
Email: info@haso.vn
Điện thoại: (04)3858.7051 - 38589118 - 38588552 - Fax: (04) 3858.4486