Tin Công ty

09:18 - 23/05/2024

Công ty CP Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2024

Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

11:42 - 02/05/2024

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 26/04/2024, tại tòa nhà văn phòng, Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.